עדכון: כניסתו לתוקף ב-1.1.2014 של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

ביום 24.11.2013 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור של תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), התשע"ד-2013 (להלן: "התקנות"), במטרה שהתקנות וההוראות הנובעות מהן תיכנסנה לתוקפן ביום ה-1.1.2014.

חשוב להזכיר כי לפני כשנה פרסם המשרד להגנת הסביבה חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (להלן: "החוק"), האמור להיכנס גם כן לתוקפו ביום 1.1.2014, בכפוף להתקנת תקנות לחוק על ידי השר להגנת הסביבה, אשר פורסמו זה עתה.

החוק קובע הסדרים מקיפים ומרחיקי לכת, אשר יחולו על יצרנים, יבואנים ומשווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני, ושל סוללות ומצברים, הנמכרים בישראל בחנויות סיטונאיות וקמעוניות וכן באתרי האינטרנט, כגון: מקררים, מסכי מחשב וטלוויזיה, מדפסות, תנורים חשמליים, מכשירי מיקרוגל, מזגנים, טלפונים ניידים, מכשור רפואי, מערכות אל פסק ועוד.

בנוסף, הוראות החוק חלות על רשויות מקומיות המחויבות בהקמת מערכי איסוף לפסולת אלקטרונית ועל כלל בתי עסק או משרדים המחזיקים בציוד אלקטרוני ומתכוונים להשליכם.

בשל מורכבות הנושאים העולים מהוראות החוק החדש, על הגורמים עליהם חלים ההסדרים הקבועים בו, לרבות חובות הדיווח התקופתיות, עיצומים כספיים על הפרת הוראות החוק והטלת אחריות על נושאי משרה בתאגיד, יש להיערך בהקדם האפשרי, הן מבחינה משפטית והן מבחינה לוגיסטית.

אולי יעניין אותך:

פסק דין מהפכני בארה"ב – שידור תכנים באינטרנט שנקלטו באמצעות צלחת לווין "אישית", ללא אישור בעלי הזכויות בהם, אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים

בית משפט בארה"ב קובע כי שידור תכנים באינטרנט שנקלטו באמצעות צלחת לווין "אישית", ללא אישור בעלי הזכויות בהם, אינו מהווה הפרה של

ארה"ב: דחיית דוקטרינת המכירה הראשונה

בית משפט פדרלי בניו יורק דוחה את דוקטרינת "המכירה הראשונה" ביחס למכירה חוזרת של קבצי מוזיקה בפלטפורמת מסחר אינטרנטית. ביום 31.3.2013, קבע